Nyttige lenker

Altinn - nettportal og teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige bedriftsinformasjon

Bedin - bedriftsinformasjon - hjelp til å starte og drive bedrift

Lovdata - komplett samling av oppdaterte lover og forskrifter


Brønnøysundregistrene - om skjemaplikter, foretaksopplysninger, heftelser, blanketter etc


Skatteetaten - spørsmål og svar om skatt, skattesatser og beløpsgrenser, skattekort etc

Skatteopplysningen: tlf. 800 80 000

NAV - Trygdeetatens informasjonssider - trygderettigheter, regler og satser, temabrosjyrer, blanketter mm

RN - Regnskap Norge - lenker til diverse satser og regulativer