Tjenester

Våre ordinære tjenester omfatter: regnskapsføring og rapportering, lønn og annen personaladministrasjon, årsregnskap og ligningsoppgaver, rådgivning vedr. valg av selskapsform og bistand ved registrering, skatterådgivning og annen rådgivning. Om ønskelig kan vi også påta oss andre oppgaver.

Rapportering

Driftsrapporteringen er svært fleksibel og spesialtilpasses kundens behov, både i frekvens, omfang og utførelse.
Vi legger stor vekt på god kommunikasjon med kunden, og har høyt fokus på effektiv tidsbruk.

Datasystemer

Vi benytter følgende datasystemer:
Visma Business/Visma PaperLess, Huldt & Lillevik lønn, Maestro årsoppgjør.

Oppdragsavtale

Standard oppdragsavtale utarbeidet av RN legges til grunn for alle oppdrag.